7 Dec 2017 - 11:11

website

Reglement deelname 2017-2018 De regels om deel te nemen aan het Midde Limburgs Leedjes Festival zijn als volgt: Met betrekking tot het liedje:  Het liedje moet uniek zijn in zowel tekst als muziek.  Het liedje moet een vastelaoveskarakter hebben.  Het liedje moet in het Midden-Limburgs dialect van de plaats waar het voor uit komt gezongen zijn.  Het liedje moet expliciet voor het betreffende vastelaovesseizoen geschreven zijn  Indien het liedje aan een plaatselijk liedjesconcours heeft deelgenomen, dient het liedje voor die betreffende plaats uit te komen.  Indien het liedje niet aan een plaatselijk liedjesconcours heeft deelgenomen, dient het nummer uit te komen voor de woonplaats van de artiest(en)  In overleg met de organisatie kan met gegronde redenen van het punt “woonplaats” worden afgeweken. Met betrekking tot deelname:  Opgave geschiedt per website uiterlijk op 7 december 2017 (19 .00 uur). Tekst, mp3 (in 320kbps) en contactgegevens dienen ook in bezit te zijn van de organisatie op 7 december 2015 (19.00 uur).  Per vereniging en plaats kan er een onbeperkt aantal liedjes ingezonden worden, mits voldaan aan de hierboven beschreven regels m.b.t. liedje.  Per artiest, groep of duo kan slechts één liedje ingezonden worden.  De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. (uitzonderingen hierin kunnen gemaakt worden door de het comité Midde Limburgs Leedjes Festival)  De ingezonden MP3 zal ook gebruikt worden als backing op de finale avond. Met betrekking tot de auteursrechten:  De componist/arrangeur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje  De componist/arrangeur/deelnemer geeft door middel van inschrijving aan het Midde Limburgs Leedjes Festival toestemming om activiteiten te kunnen ondernemen, die de organisatie nodig acht ter promotie van dit liedje en het concours. Dit geldt ook voor het plaatsen van geluid- of beeldfragmenten op de website en het uitzenden van de finale avond in beeld en geluid via alle beschikbare media kanalen.  Deelnemer vrijwaart ten alle tijden het Midde Limburgs Leedjes Festival voor eventuele claims van derden Met betrekking tot de jurering:  Een vakjury zal op de eerste zaterdag na 7 december op een besloten bijeenkomst alle ingezonden liedjes beluisteren en beoordelen. De Jury zat hierbij letten op: tekst, muziek en hit potentie  Per plaats zal het door de vakjury als beste gekozen liedje automatisch geplaatst zijn voor de finale, ongeacht het aantal deelnemende plaatsen.  In het geval er minder dan tweeëntwintig finalisten middels bovenstaande regel gekozen zijn, zal het aantal finalisten tot twintig aangevuld worden met de beste nummers twee en beste nummers 3 tot er maximaal 20 finalisten zijn. Er is een maximum van 3 liedjes per plaats.  Indien er meer dan tweeëntwintig plaatsen deelnemen zal de vakjury de doorslag geven welke plaatsen deelnemen.  Op de avond zelf zal de winnaar bepaald worden door een vakjury. De Jury zat hierbij letten op: tekst, muziek en uitvoering.  Het oordeel van de jury is bindend , hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Met betrekking tot de organisatie:  De vereniging, plaats, artiest of achterban van het winnende liedje krijgt het eerste recht op organisatie van de eerstvolgende editie, waarbij de winnaar niet mag en/of kan organiseren.  Een vereniging, plaats, artiest of achterban mag maximaal één keer per vijf jaar het festival organiseren.  Indien bovenstaande niet van toepassing is, kunnen kandidaten zich kenbaar maken aan het comité Midde Limburgs Leedjes Festival en zij zullen na een afweging, een keuze maken eventueel door een loting.  Het evenement zal op de eerste vrijdag ná 1 januari georganiseerd worden. Slotbepaling:  De organisatie van het Midde Limburgs Leedjes Festival is gerechtigd beslissingen te nemen bij onvoorziene omstandigheden, waarin het reglement niet voorziet  Met het inzenden van de digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden