3 Nov 2017 - 20:11

Geleen

De finaleavond wordt gehouden op vrijdag 3 november 2017 in het Volkshoes
.
De muzikale
begeleiding van de finalisten geschiedt door
‘De Bertha Bend’
.
Alle finalisten
worden door de
Bertha Bend uitgenodigd voor een repetitie met de band
.
8.
De
liedjes worden gejureerd door een
vak
jury
è
n door het publiek tijdens de finaleav
ond. De
vakjury wordt afgevaardigd door
‘De Vief’ en de ‘Stichting Gela
e
n
se Meziekproduksies’ en
beoordeelt de liedjes
op
tekst, originaliteit
, lokale gerichtheid
en meezingbaarheid
.
Indien
er 2 liedjes gelijk op de eerste plaats eindigen, is het aantal pu
nten
dat
door
de vakjury
is
gegeven
doorslaggevend voor de uiteindelijke, bindende uitslag
.
9.
Het winnende liedje van het
Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer
(GVK)
is de
officiële
Waereldsjtad
sjlager 20
1
8
.
De liedjes die eindigen op plaats 1, 2 en 3 ontvange
n van de
organisatie een
financiële
bijdrage om het liedje op te nemen. Deze opnames dienen gratis ter
beschikking te worden gesteld en zullen via de
website
www.gelaensemeziek.nl
en zijn hier
kosteloos
te downl
oaden.
De
ze 3
finalisten zijn verplicht de liedjes
éénmaal
geheel kosteloos
ten gehore te brengen
bij
de bij ‘De Vi
ef’ aangesloten verenigingen.
10.
Door inschrijving verklaart de deelnemer
expliciet
akkoord
te gaan
met dit
reglement
.
Voor alle
zaken waarin d
it reglement niet voorziet
, wordt na overleg een beslissing genomen
door
de organisatie
.