Hoe kom ik aan een kaartje voor de Buuttefinale? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt aan L1 en L11Alaaf. De jaarlijkse wedstrijd, die als sinds 1954 bestaat, wordt niet door L1 maar door de LVKA georganiseerd. Deze club stuurt ons onderstaande informatie waar alles in staat over de kaartjes voor de finale van de Buuttekampioenschappen 2018:

Kaartverkoop en loting Buuttekampioenschappen 2018.
Op vrijdag 12 januari aanstaande wordt door de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten,
Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen in de Oranjerie te Roermond de Finale gehouden van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2018, aanvang 19.49 uur.

De loting voor de volgorde van optreden tijdens de finale zal plaats vinden op zondagmiddag 10 december om 15.00 uur in de Oranjerie te Roermond.
De kaartverkoop voor dit evenement wordt ook gehouden op zondag 10 december aanstaande op de volgende locaties:

1. Kaartverkoop voor Zuid-Limburg in van der Valk Hotel Stein – Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.
2. Kaartverkoop voor Noord-Limburg in De Haandert, Haandertstraat 6, 5932 CN te Tegelen.
Kaartverkoop vindt op beide locaties plaats op de volgende wijze: van 10.00 uur tot 10.45 uur wordt per aanwezige, belangstellende persoon één lotnummer uitgereikt. Om 10.45 uur start de verkoop van kaarten door middel van het trekken van lotnummers uit de verstrekte lotnummers. Ieder getrokken lotnummer geeft recht op het kopen van 2 kaarten, prijs per kaart € 20,00.
3. Kaartverkoop voor Midden-Limburg in Hotel Theater De Oranjerie te Roermond.
Van 14.15 uur tot 15.00 uur wordt per aanwezige, belangstellende persoon één lotnummer uitgereikt. Om 15.00 uur wordt de loting gehouden voor de volgorde van optreden van de finalisten. Aansluitend start de verkoop van kaarten door middel van het trekken van lotnummers uit de verstrekte lot-nummers. Ieder getrokken lotnummer geeft recht op het kopen van 2 kaarten, prijs per kaart € 20,00.

Zie ook: www.lvka.nl