L1 zal zondag 19 februari weer aanwezig zijn bij de Sittardse kinderoptocht die vanaf 13:33uur door de sfeervolle binnenstad van Sittard trekt. Vanaf 14:15uur is de stoet op L1 TV te zien en daarnaast via facebook van L11Alaaf. Alle achtergrondinformatie over de kinderoptocht is door de organisatie in onderstaand persbericht samengevat:


Kinderoptocht in Sittard, een sprankelend schouwspel

Sittard – Sinds 1965 trekt de Sittardse kinderoptocht altijd op de zondag een week voor vastelaovend door de historische Sittardse binnenstad. Dit smakelijke voorproefje op de Zittesje Vastelaoves-6-daagse is dit jaar op zondag 19 februari vanaf 13.33 uur te bewonderen. Naar schatting nemen zo’n 2.000 kinderen deel. Bij goed weer staan de toeschouwers rijen dik langs de route.

Officiële intocht Stadsprins Bart II en Appelesieneraege
Het laatste gedeelte van de optocht is de intocht van stadsprins Bart II. Hij vormt samen met Vorst Marot Frits I het sluitstuk van dit kleurige schouwspel. Zij worden voorafgegaan door de Auw Prinse, de Prinsegarde en de Marotte. Na afloop van de optocht laat stadsprins Bart II vanaf het podium op de historische Sittardse Markt de traditionele Appelesieneraege neerdalen voor de deelnemers aan de optocht. Aansluitend worden de prijzen bekend gemaakt en de prijswimpels uitgedeeld. Naast het feit dat er door een echte jury prijswimpels worden toegekend aan de leukste, beste, origineelste ideeën in een drietal categorieën en er speciale wimpels zijn voor ‘’t sjoonste Kèrke’ en de ‘sjoonst Verkleide’, ontvangt elke deelnemer aan de start ‘De Medaaje’. Dit is voor velen een echt verzamelaarsitem, want het betreft een mooie replica van de echte Marotte jaarorde, met Toon Hermans als thema.

Kleurrijk spektakel
Het publiek kan aanstaande zondag genieten van prachtige, speelse groepen en grappige scholieren. Er zijn zelfs kleurrijke groepen van meer dan 100 kinderen, maar ook kleine guitige ‘enkelingen’. De vele muziekgezelschappen verhogen de carnavalsstemming.

De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. Veel ouders, buurten en scholen zijn druk bezig met het uitwerken van een idee voor hun kinderen en leerlingen. Ook zullen de deelnemers van het dit jaar opgestarte project Kèrkes met hun creatie zich presenteren. In het project Kèrkes hebben kinderen de mogelijkheid gehad om, onder begeleiding van ervaren wagenbouwers, een eigen mini-wagen te bouwen in de Optochthal. Uit de eerste aanmeldingen blijken onderwerpen als de titel van de Zittesje revue ’Oppe Tied’ en het toekomstige beroep van Stadsprins Bart II, ‘dokter’ populair te zijn.

Aanmelden
Aanmelden voor deelname aan de kinderoptocht is niet verplicht. Echter, omdat er maar liefst 2 televisiezenders opnames maken, wil het organiserende Optoch Kommitee Zitterd graag voor de presentatoren een overzicht voorbereiden. Het comité roept daarom iedere deelnemer op om enige informatie door te geven. Graag wil men de naam van de groep, hoe groot de groep is en wat het voorstelt (bijvoorbeeld motto en uitleg). U kunt hiervoor gebruik maken van het nieuwe digitale aanmeldsysteem op de website van het Optoch Kommitee via www.optoch.nl/aanmelden (Let op: optoch zonder t aan het einde!). Of anders contact opnemen met optochtsamensteller Roy Moerskofski via E-mail adres: roy@optoch.nl .

Route
De opstelplaats voor de deelnemers aan de Kènjeroptoch is op het terrein van het voormalige Maaslandziekenhuis. De Kènjeroptoch vertrekt daar om 13.33 uur om vervolgens via de Rijksweg Noord – Walramstraat – Overhovenerstraat – Steenweg – Voorstad (13.55 uur)- Brandstraat – Limbrichterstraat – Begijnenhofstraat (14.05 uur) – Deken Thijssenstraat – Kloosterplein – Oude Markt – Markt (14.15 uur) – Limbrichterstraat – Misboekstraat – Walstraat – Helstraat (14.30 uur) – Molenbeekstraat – Nieuwstraat – Plakstraat (14.40 uur) en Putstraat, op de Markt te worden ontbonden.

Foto: Ton Dirkx, Sittard